ลักษณะอาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ลักษณะอาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคที่มักไม่มีอาการหรือแสดงอาการใดๆ แต่บางครั้งอาจมีอาการปรากฏให้เห็นได้บ้างและสามารถวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกได้  แต่อาการมักจะค่อยๆรุนแรงมากขึ้น  เมื่อมีการอุดตันของท่อน้ำดีจะมีอาการปวดท้องอย่างต่อเนื่องและรุนแรง  และทำให้อุจจาระจะมีซีดลง ผู้ป่วยมักเหนื่อยง่ายและรู้สึกมีก้อนบริเวณท้อง

symptoms

 

อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีลักษณะอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ดีซ่าน (Jaundice) :
  ดีซ่าน คือ อาการตัวเหลือง ตาเหลือง อันเกิดเนื่องมาจากมีการอุดตันของท่อน้ำดี ทำให้น้ำดีไม่ระบายออกนอกตับได้ 

  ซึ่งน้ำดีของเหลวที่ขับออกจากตับซึ่งประกอบด้วยสารที่มีสีเหลืองปนเขียวที่เรียกว่า บิลลิรูบิน (Bilirubin)เมื่อบิลลิรูบินไหลย้อนกลับไปในกระแสเลือดและคั่งตามส่วนต่างๆในร่างกาย จะทำให้เกิดลักษณะอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งดีซ่านมักพบว่าเป็นอาการเริ่มแรกของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
   
 • คัน:
  บิลลิรูบินส่วนเกินที่ผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบอาการคันร่วมด้วย

 • อุจจาระสีซีดมีน้ำมันปน:
  บิลลิรูบินเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสีในอุจจาระ ดังนั้นเมื่อบิลลิรูบินไปสามารถออกไปสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นได้ จึงทำให้อุจจาระของผู้ป่วยมีซีดลง เมื่อก้อนมะเร็งอุดตันการระบายของน้ำดีและน้ำย่อยของตับอ่อนสู่ลำไส้เล็ก ก็จะมีผลทำให้ไม่สามารถย่อยไขมันได้ ซึ่งจะทำให้มีไขมันที่ไม่ถูกย่อยปนออกมากับอุจจาระ  อุจจาระจะมีสีซีดและมีน้ำมันปน

 • ปัสสาวะสีเข้ม:
  เมื่อระดับบิลลิรูบินในเลือดสูงขึ้น  จะปนออกมากับปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ปัสสาวะมีสีเข้มขึ้น

 • ปวดท้อง:
  ในระยะเริ่มแรกมักไม่พบอาการปวดท้อง แต่เมื่อมะเร็งพัฒนาเป็นระยะที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดอาการปวดท้อง โดยเฉพาะบริเวณชายโครงด้านขวา

 • ความอยากอาหารลดลงและน้ำหนักลด:
  ผู้ป่วยมักมีความอยากอาหารลดลงและน้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ.

 • อ่อนเพลีย ไม่มีแรง:
  มีอาการเหนื่อยง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 • เวียนศีรษะอาเจียน
  เป็นอาการที่พบไม่บ่อยนัก แต่มักพบในคนที่มีการอุดกั้นของน้ำดี มักพบร่วมกับการมีไข้

 • มีไข้ ตัวร้อน
  ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี มักพบอาการไข้และตัวร้อนร่วมด้วย

มะเร็งท่อน้ำดีมักไม่มีอาการที่จำเพาะ และอาการเบื้องต้นดังที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อาจจะเกิดมาจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งท่อน้ำดีได้เช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ก็สามารถเกิดอาการดังกล่าวนี้ได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ก็อาจจะทำให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเกิดความผิดพลาดได้ หากท่านพบอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้ว ควรไปพบแพทย์ในเบื้องต้น เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/digestive_disorders/bile_duct_cancer_cholangiocarcinoma_22,BileDuct
CancerCholangiocarcinoma/
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003084-pdf.pdf
   - American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer; 2010: 201-205; 219-230. 
   - National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Hepatobiliary Cancers. V.2.2014. Accessed at 
   - National Cancer Institute. Physician Data Query (PDQ). Extrahepatic Bile Duct Cancer Treatment. 2014. Accessed at 
http://www.merckmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary-disorders/gallbladder-and-bile-duct-disorders/tumors-of-the-gallbladder-and-bile-ducts

 

 

 Print