โครงการที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือ

Recent blog posts
06
Oct

พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง

by in Funding

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม MRI ตึก MRI ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย...

Read More
20
Aug

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ (คอนเสิร์ตการกุศลวันมะเร็งโลก) 19 สิงหาคม 2559

by in Funding

19 สิงหาคม 2559 พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ โดย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเครื่องอัลตราซาวด์ ในกิจกรรม "คอนเสิร์ตการกุศลวันมะเร็งโลก" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี้โดย ศ.พวงรัตน์ ยงวณชย์ เลขธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบให้ เพื่อสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งสิ้นจำนวน 3 เครื่อง

Read More
22
Jun

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ จาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

by in Funding

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ให้แก่ โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร้งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มอบแด่ โรงพยาบาล 20 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  Isan Cohort ซึ่งเป็น โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

Read More
21
Oct

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้โรงพยาบาลเครือข่าย 10 แห่ง

by in Funding

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าสร้างเครือข่ายอัลตราซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับโรงพยาบาล...

Read More