โครงการที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือ

Recent blog posts
06
Oct

พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง

by

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม MRI ตึก MRI ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย...

Read More
20
Aug

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ (คอนเสิร์ตการกุศลวันมะเร็งโลก) 19 สิงหาคม 2559

by

19 สิงหาคม 2559 พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ โดย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเครื่องอัลตราซาวด์ ในกิจกรรม "คอนเสิร์ตการกุศลวันมะเร็งโลก" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี้โดย ศ.พวงรัตน์ ยงวณชย์ เลขธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบให้ เพื่อสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งสิ้นจำนวน 3 เครื่อง

Read More
22
Jun

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ จาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

by

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ให้แก่ โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร้งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มอบแด่ โรงพยาบาล 20 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  Isan Cohort ซึ่งเป็น โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

Read More
21
Oct

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้โรงพยาบาลเครือข่าย 10 แห่ง

by

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าสร้างเครือข่ายอัลตราซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับโรงพยาบาล...

Read More