โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

scb  
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 551-427863-2
 
kbank   
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 549-2-13194-8
 
baac  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.)
บัญชีออมทรัพย์ สาขาขอนแก่น  เลขที่ 020035568408
 
tmb  
ธนาคารทหารไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่ 630-2-21423-1
 
696549-01  
ธนาคารธนชาต
บัญชีออมทรัพย์ สาขาขอนแก่น ขอนแก่น เลขที่ 602-6-08888-8
 


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40002

ติดต่อประสานงานหรือโทรสั่งของที่ระลึก

โทร.043-203769 แฟกซ์.043-203769

Email: ccafoundation@cca.in.th

เงินทอนตั้งแต่ 1 บาท สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

Logo CS   7-11logo 

donate-7 

download picture

>> ขั้นตอนการบริจาคที่ 7-Eleven <<

การกุศลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก    cpall new logo2
บริษัท CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED