26
Jan

26 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ เฮือนอ้ายไมค์ภิรมย์พร

by
  • Font size: Larger Smaller
  • PDF

 

          คุณไมค์ ภิรมย์พร ขวัญใจคนสู้ชีวิต จัดกิจกรรมงานปีใหม่ 2018 เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ แฟนเพลง และผู้ใจบุญ ที่ร่วมรณรงค์ ขจัดพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อต้อนรับเดือน กุมภาพันธ์ เดือนแห่งมะเร็งท่อน้ำดีโลก World CCA 2018 เพื่อช่วยเหลือผู้มะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพทย์ นำเป็นอีกหนึ่งพลังอันสำคัญยิ่ง ในวาระ "ทศวรรษแห่งการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี" ให้หมดไปจาก ประเทศไทย และจากโลกนี้ โดย คุณไมค์ ภิรมย์พร ได้ต่อสู้และร่วมรณรงค์ กับทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มาเป็นเวลายาวนาน ซึ่ง ปลาแซ่บไมค์ เป็นผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ Food Savety ปลาปลอดภัย อาหารปลอดพยาธิ ซึ่งเป็น ปลาร้าไร้พยาธิใบตับ และปลอดภัยและในวันนี้ พี่ไมค์ ภิรมย์พร ขวัญใจคนสู้ชีวิต ได้เชิญ คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,ท่านประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศ.พวงรัตน์ ยงวิณชย์ และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มาร่วมกิจกรรมในครั้งรี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ เชิญชวนร่วมรณรงค์ ให้พี่ประชาชนไม่กินปลาดิบ อีกทั้ง ยังมีบูทนิทรรศมูลนฺธิมะเร็งท่อน้ำดี เชิญชวนบริจาค ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพทย์ในการรักษา อีกด้วย

         เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งมะเร็งท่อน้ำดีโลก ใครมีกิจกรรมดีๆ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีก็ช่วยกันแชร์นะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี หรือ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-202691 Fax 043 202693