05
Feb

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมงาน ”มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศตนเพื่อสังคม” ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

by
  • Font size: Larger Smaller
  • PDF

  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคมะเร็งท่อน้ำดี ภายในงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศตนเพื่อสังคม” โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนออกสู่ชุมชนและ เพื่อแสดงจุดยืนของการอุทิศตนเพื่อสังคมตามที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภายในงานยังมีการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และตรวจหาพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “World CCA Day 2019 รวมพลังเพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนู อังสันทัดสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคุณปรัชญา สังขจันทร์ ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้จัดการสาขา เข้าร่วมงานและมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะได้นำสื่อไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี หรือ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-202691 Fax 043 202693

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคมะเร็งท่อน้ำดี ภายในงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศตนเพื่อสังคมโดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนออกสู่ชุมชนและ เพื่อแสดงจุดยืนของการอุทิศตนเพื่อสังคมตามที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภายในงานยังมีการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และตรวจหาพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “World CCA Day 2019 รวมพลังเพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนู อังสันทัดสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคุณปรัชญา สังขจันทร์ ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้จัดการสาขา เข้าร่วมงานและมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะได้นำสื่อไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป